pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 2 kwietnia 2021
  • 12 kwietnia 2021
  • wyświetleń: 6008

Szczegóły prac konserwatorskich przy grobowcach Hochbergów

Gmina Pszczyna zleciła przeprowadzenie restauracji grobowca rodziny Hochbergów zlokalizowanego w zespole pałacowo-parkowym na tzw. Kukułczym Wzgórzu. Jakie dokładnie prace są wykonywane? Znamy szczegóły.

Rozpoczęły się prace konserwatorskie grobowca rodziny Hochbergów
Rozpoczęły się prace konserwatorskie grobowca rodziny Hochbergów - 02.04.2021 · fot. UM Pszczyna


Firma z Chełmka, która odpowiada za prowadzenie prac restauratorskich ma czas na realizację zadania do końca kwietnia. Wartość realizacji zadania wynosi 19 315,42 zł.


Rozpoczęły się prace konserwatorskie grobowca rodziny Hochbergów
Rozpoczęły się prace konserwatorskie grobowca rodziny Hochbergów - 02.04.2021 · fot. UM Pszczyna


Program prac konserwatorskich grobowca rodziny Hochbergów:1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej.
2. Wizualna ocena obiektu pod kątem stanu zachowania i przyczyn zniszczeń.
3. Pobranie próbek do badań specjalistycznych wraz z wykonaniem fotograficznej dokumentacji miejsca poboru próbek.
4. Wykonanie następujących badań:
  • określenie zawartości soli rozpuszczalnych w wodzie,
  • badanie nasiąkliwości wodą i porowatości otwartej;

5. Dwukrotne odkażenie obiektu metodą natryskową np.: środkiem z grupy czwartorzędowych soli amoniowych.
6. Podklejenie odspajających się fragmentów i zapuszczenie szczelin np.: 15% dyspersją akrylową.
7. Wzmocnienie osłabionych partii preparatem krzemoorganicznym o właściwościach hydrofilnych.
8. Sezonowanie obszarów wzmocnionych preparatem krzemoorganicznym w atmosferze o podwyższonej wilgotności.
9. Oczyszczenie obiektu z nawarstwień powierzchni np.: metodę kriogeniczną z zastosowaniem suchego lodu w stanie stałym.
10. Ponowne przeprowadzenie zabiegu odkażania np.: środkiem z grupy czwartorzędowych soli amoniowych.
11. Usuwanie ewentualnych plam powstałych pod wpływem działania mikroorganizmów w tym grzybów np.: poprzez okłady z perhydrolu lub podchlorynu wapnia.
12. Odsolenie metodą swobodnej migracji soli do okładu z pulpy celulozowej.
13. Wzmocnienie pęknięć poprzez "ankrowanie".
14. Założenie zbrojenia z drutu nierdzewnego w miejscach uzupełnień i rekonstrukcji.
15. Uzupełnienie i rekonstrukcja rzeźbiarska wybranych ubytków w sztucznym i naturalnym kamieniu np.: zaprawą mineralną dobraną pod kątem właściwości fizyko-chemicznych sztucznego kamienia oraz naturalnego kamienia z uwzględnieniem jego naturalnej kolorystyki i faktury.
16. Wyrównanie chropowatej powierzchni obiektu cienką warstwą zaprawy mineralnej. Zabieg ten pozwoli wygładzić powierzchnie, ograniczając kumulowanie się zanieczyszczeń, wody i kolonii mikroorganizmów w zagłębieniach chropowatej powierzchni betonu, ograniczając postęp procesów niszczących.
17. Sezonowanie uzupełnień z zaprawy mineralnej.
18. Mechaniczne opracowanie powierzchni uzupełnień przy pomocy kamieni ściernych.
19. Dodatkowe zabezpieczenie obiektu przed atakiem mikroorganizmów preparatem np.: na bazie pochodnych czwartorzędowych soli amoniowych.
20. Powierzchniowa hydrofobizacja obiektu preparatem krzemoorganicznym.
21. Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Rozpoczęły się prace konserwatorskie grobowca rodziny Hochbergów
Rozpoczęły się prace konserwatorskie grobowca rodziny Hochbergów - 02.04.2021 · fot. UM Pszczyna


Zanim rozpoczęto prace Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków pozytywnie zaopiniował wniosek burmistrza.

- Kolejny zabytek zyska swoją świetność. Wiadomość o rozpoczęciu prac z pewnością ucieszy księcia Bolko, który jest potomkiem rodziny Hochbergów. Od wielu lat książę systematycznie odwiedza Pszczynę. Interesuje się sprawami naszej gminy, a także wspiera działalność organizacji pozarządowych. Renowacja grobów to jedno z kilku zadań związanych z ochroną zabytków, które wykonamy w tym roku. Kilka dni temu podpisałem umowę na przeprowadzenia prac archeologicznych w kościele pw. Wszystkich Świętych - informuje burmistrz Dariusz Skrobol.

ar / pless.pl, źródło: UM Pszczyna

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.